دوازدهمین نمایشگاه ایران متافو

 

 

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو

 

2  آذر  1394

 

با افتتاح دوازدهمین نمایشگاه ایران متافو در تاریخ 94/08/25 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی غرفه این شرکت در سالن 12-13 این نمایشگاه نیز بازدید کارشناسان محترم صنایع کشور، متخصصین و محققین قرار گرفت. شرکت کنترل سیستم ابزار نوین قوی تر از سالهای قبل با دستگاه های آنالیزXRF, XRD, MICRO XRF    و دستگاه های تصفیه گاز آرگون که همگی نتیجه زحمات پرسنل فعال و متخصص و با تجربه شرکت می باشد حضوری پررنگ تر داشت.امید است با دلگرمی های شما در آینده نیز موفق تر از گذشته در خدمت صنایع کشور و مراکز علمی تحقیقاتی باشیم.