اخذ نمایندگی نمونه های استاندارد از شرکت MBH

 

 
اخذ نمایندگی نمونه های استاندارد از شرکت MBH انگلستان

 

29  دیماه  1394 

 

 

  

با کمال مسرت به اطلاع کلیه مدیران صنایع و مسئولین محترم آزمایشگاه های ایران می رساند که این شرکت به عنوان نماینده کمپانی MBH  در ایران تائید شد و از این پس کلیه نمونه های این کمپانی با قیمتی مناسب در اختیار خریداران قرار می گیرد.

 

 

.همچنین جهت مشاهده نمایندگی این شرکت به لینک زیر مراجعه فرمایید

 

 

 

http://mbh.co.uk/distributors